Eripuhastustööd

Eripuhastustöö on erinevate pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja vajadusel töötlemine kaitseainega.Eripuhastustööd aitavad tagada ja hoida igapäevase puhastusteenuse kvaliteeti. Eripuhastustöö on näiteks vana vaha eemaldamine põrandalt ja uus vahatamine.

Eripuhastustööde hulka kuuluvad:

 • Ehitusaegne puhastus - ehituse ajal tehtav koristus, mille eesmärgiks on takistada mustuse levimist ühest ruumist teise ja mille abil takistatakse pindade kahjustumist ning ehitustolmu kogunemist.
 • Ehitusjärgne puhastus - ehituse järel tehtav koristus, mille käigus eemaldatakse pindadelt praht ja mustus ning ehitustolm. Ehitusjärgne koristus tehakse enne ventilatsioonisüsteemide sisselülitamist, et vältida ehitustolmu sattumist ventilatsiooni kanalitesse.
 • Kasutuselevõtupuhastus - ehitamise või remondi järel, enne ruumide kasutusele võtmist tehtav koristus. Selle käigus pinnad puhastatakse ja vajadusel kaitstakse. Kasutuselevõtupuhastusega luuakse alus tulevasele hoolduskoristusele ja hooldusele.
 • Aknapesu -  sisaldab endas klaaspinna ja aknaraami puhastust ning ka aknalaua pesemist. Aknapesul kasutatakse spetsiaalseid akende puhastus- ja abivahendeid, mis tagavad aknapesul kiire töö ja akende maksimaalse puhtuse ja kvaliteedi.
 • Akende pesu väljastpoolt on võimalik temperatuuril kuni -5 °C. Et tulemus oleks parim, soovitame aknapesuks valida kuiva ilma.
 • Klaasvaheseinte pesemine - siseruumides asuvate klaaside pesemine.
 • Põrandate süvapesu - käsitsi või masinmeetodil tehtav põrandapindade puhastus. Süvapesuga eemaldatakse kinnitunud ja pindmine mustus ja/või kaitse- ja hooldusaine kiht. Süvapesu tehakse juhul, kui igapäevase koristuse ja hooldusega ning pindmise puhastusega ei saavutata enam soovitud puhtusastet.
 • Põrandate vahatmine - kaitsemeetod põrandapindade säilimiseks. Kaitsmine vähendab pinna määrdumist ja kulumist, parandab pinna välimust ja omadusi. Vahatamine on pindade töötlus eritüübiliste vahade ja polümeere sisaldava kaitseainega.
 • Põrandate õlitamine - töödeldud või töötlemata pindade kaitsmine ja/või hooldus õlidega.
 • Põrandate poleerimine/läigestamine - puhaste töötlemata või kaitstud põrandapindade töötlemine hooldusaine ja põrandahooldusmasinaga põrandapinna kõvendamise ja kriimustuste eemaldamise eesmärgil.
 • Vaha eemaldamine - eemaldatakse põhjalikult kinnitunud ja pinda imendunud mustus ning kaitse-ja hooldusainete kihid. Vaha eemaldamist tehakse kogu põrandapinna ulatuses. Selle järel pind kaitstakse kaitse-või hooldusainega. Vaha eemaldamist kasutatakse juhul, kui kokkulepitud puhtusastet ei saavutata hoolduskoristuse ja/või pinnapesu meetoditega ja/või vahakiht vajab uuendamist.